Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

1.Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestelde producten, aanbiedingen of andere producten van Collectief Online zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

1.2 Bij afronden van uw overeenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de desbetreffende leverancier of provider.

1.3 Na afronden van de van de overstap via Collectief Online is de leverancier of provider verantwoordelijk voor het gehele overstap proces en gelden dus ook de algemene voorwaarden van die leverancier of provider.

1.4 Collectief Online is na het afronden van de bestelling niet meer verantwoordelijk voor eventuele geschillen . U dient zich bij geschillen die ontstaan na afronding van de bestelling altijd te richten op de verantwoordelijke leverancier of provider.

 

2.Overeenkomst

2.1 De overeenkomt komt tot stand na afronding van uw bestelling.

2.2 u kunt de overeenkomst na afronding binnen 14 kalenderdagen annuleren. De manier waarop vindt u terug in de algemene voorwaarde van de desbetreffende leverancier of provider.

3 kosten

3.1 Als u via Collectief online een bestelling doet zullen voor u altijd inzichtelijk zijn: jaar en/of maandtarieven, alle tarieven inclusief alle overheidsheffingen gespecificeerd op de door u doorgegeven  adres gegevens. Daar aast vindt u ook de looptijd en of het gaat om groene pf grijze energie.

4. Acties

4.1Collectief Online biedt geregeld speciale acties aan. U kunt geen rechten ontlenen aan acties uit het verleden.

5. Opzegvergoeding

5.1Een leverancier of provider kan bij voortijdige ontbinding van een contract een opzegvergoeding in rekening brengen. U dient zelf in de gaten te houden hoe lang uw huidige contract nog loopt en of er sprake is van een eventuele opzegvergoeding. Collectief Online vergoedt geen opzegvergoedingen.

6 verhuizen

Bij verhuizen gelden de regels zoals die staan beschreven in het contract of de algemene voorwaarde van de door u gekozen leverancier of provider.

7 Herroepingsrecht

7.1 U kunt een overeenkomst die u via Collectief Online gesloten heeft binnen 14 kalenderdagen annuleren. De annulering dient u aan te geven bij de desbetreffende leverancier of provider en niet bij Collectief Online.

 

8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1Op alle rechten, plichten, bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, aslmede op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8. 2Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.